Johre Revisjon - Revisor i Telemark

Johre Revisjon ble etablert i 1997, har kontor på Dalen og Kviteseid i Telemark og har hele Telemark som sitt viktigste virksomhetsområde. Vi har også revisjonsoppdrag utenfor vårt kjerneområde. Virksomheten eies av registrert revisor Olav Johre. I tillegg har firmaet ansatt to godt kvalifiserte medarbeidere, hvorav en er registrerte revisorer og en med mange års bakgrunn i administrativ ledelse og økonomisk rapportering.

Vår ekspertise ligger innenfor områdene revisjon, skatt, regnskap, mva og selskapsrett hvor vi også tilbyr konsulenttjenester til våre kunder.
Vi mener at vi samlet sett besitter en god kompetanse og erfaring som kan komme våre kunder til gode.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.